Public Opinion of Same-sex Marriage in 2013

13/06/2015
Kết quả trưng cầu ý kiến của người dân về hôn nhân cùng giới 2013

Tác giả: Đặng Nguyên Anh, Nguyễn Đức Vinh, Bùi Thị Thanh Hà, Nghiêm Thị Thủy

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 80

Năm xuất bản: 2013

Nhà xuất bản: Thế Giới

Mục Lục

Đặng Nguyên Anh,Nguyễn Đức Vinh,Bùi Thị Thanh Hà..