Rural Families in Transition

09/06/2015
Gia đình nông thôn chuyển đổi

Tác giả: Trịnh Duy Luân, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 434

Năm xuất bản: 2008

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Trịnh Duy Luân, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn