Communications of Population to Farmers in the Red River Delta in Doi Moi Period

02/06/2015
Truyền thông dân số với người nông dân vùng châu thổ sông Hồng trong thời kì đổi mới

Tác giả: Trương Xuân Trường

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 199

Năm xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Trương Xuân Trường