Seminar về phân tích thống kê nâng cao

15/03/2018

    Nhằm mục đích nâng cao năng lực và kỹ năng xử lý số liệu cho các cán bộ nghiên cứu trẻ, Phòng Quản lý khoa học phối hợp với Chi đoàn Viện Xã hội học đã tổ chức một số buổi seminar về phân tích thống kê nâng cao do TS Đỗ Thiên Kính trình bày tại Viện Xã hội học từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 3 năm 2018. Tham dự lớp học là nhiều nghiên cứu viên thuộc Viện Xã hội học và Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

    TS. Đỗ Thiên Kính là cán bộ nghiên cứu Viện Xã hội học có nhiều kinh nghiệm trong phân tích xử lý số liệu định lượng, đặc biệt là với các bộ số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS), và đã xuất bản một số cuốn sách và nhiều bài viết về phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới.

 

 

    Tại các buổi seminar, TS. Đỗ Thiên Kính đã lần lượt giới thiệu những kiến thức cơ bản về mô hình hồi quy chuẩn/tuyến tính (Standard/linear regression), hồi quy logistic (Logistic regression) và hồi quy logistic bội (Multinomial logistic regression). Kỹ thuật phân tích của từng loại hồi quy cũng như cách áp dụng trong nghiên cứu đã được trình bày thông qua các ví dụ cụ thể từ bộ số liệu VHLSS cùng với phần mềm thống kê Stata.

 

    Theo TS. Đỗ Thiên Kính, phân tích thống kê là một kỹ năng quan trọng đối với cán bộ nghiên cứu, tuy nhiên đó chỉ là công cụ để minh họa hoặc chứng minh cho kết quả nghiên cứu. Quan trọng nhất vẫn là phải hình thành được ý tưởng nghiên cứu tốt, và điều này đòi hỏi nhà nghiên cứu phải trau dồi kinh nghiệm và tham khảo kỹ các kết quả nghiên cứu trước đó về chủ đề mình quan tâm.

 

    Các seminar về phân tích thống kê đã cung cấp một số kiến thức và kỹ năng cơ bản nhưng rất thực tiễn và hữu dụng, nhất là với đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hai Viện.

 

Nguyễn Thị Thùy Linh