Xã hội học - Số 4 (124) 2013

01/05/2015

Tổng biên tập: PGS. TS. Đặng Nguyên Anh

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Vũ Mạnh Lợi

Hội đồng biên tập: Đặng Nguyên Anh, Phạm Văn Bích, Bùi Thế Cường, Bùi Quang Dũng, Vũ Mạnh Lợi, Trịnh Duy Luân, Mai Quỳnh Nam, Trương Xuân Trường, Nguyễn Đức Vinh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 163

Năm xuất bản: 2013

Tạp chí Xã hội học