Xã hội học - Số 3 (123) 2013

01/05/2015

Tổng biên tập: PGS. TS. Đặng Nguyên Anh

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Vũ Mạnh Lợi

Hội đồng biên tập: Mai Quỳnh Nam, Phạm Văn Bích, Bùi Thế Cường, Bùi Quang Dũng, Mai Văn Hai, Tô Duy Hợp, Trịnh Duy Luân, Trương Xuân Trường

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 132

Năm xuất bản: 2013

Tạp chí xã hội học