Tạp chí xã hội học - niềm tin của bạn đọc (01/01/0001)

Tạp chí Xã hội học ra đời cùng với Viện Xã hội học. Đến nay Tạp chí đã hơn 20 năm. Giáo sư Vũ Khiêu - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện trưởng Viện Xã hội học, đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí.