Thông báo Seminar khoa học tháng 3/2018

22/03/2018
Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học, 
 
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, Viện Xã hội học tổ chức seminar khoa học do PGS. TS.  Rafal Smoczyski (Viện Triết-Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan) trình bày về "Vai trò của vốn văn hóa trong sự thăng tiến của lao động di cư Ba Lan tại Vương quốc Anh". 
 
Thời gian: 14h00 - 16h00, ngày 26/3/2018.
 
Địa điểm: Phòng Hội thảo 2, Viện Xã hội học. 
 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xin trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ trong Viện sắp xếp thời gian tham dự và trao đổi ý kiến tại buổi seminar. 
 
TM. Phòng QLKH&HTQT 
Phạm Ngọc Tân.

    Not found...