Thông báo hội thảo khoa học đầu xuân

08/02/2018

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;


Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Xã hội học, Phòng QLKH & HTQT thông báo: Viện sẽ tổ chức Hội thảo khoa học đầu Xuân Mậu Tuất, thời gian vào tuần đầu tháng 3/2018, địa điểm ngoài Hà Nội.

Thông tin chi tiết về hội thảo xem File đính kèm.

 

Trân trọng thông báo!

 

TL. Viện trưởng

Trưởng phòng QLKH & HTQT

Nguyễn Đức Chiện

 

    Not found...