Thông báo Seminar khoa học tháng 1/2018.

19/01/2018

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;

 
Trong khuôn khổ chuỗi Seminar khoa học Viện Xã hội học năm 2018. Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn xã hội phối hợp với Phòng QLKH & HTQT tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: " "Cái xã hội" từ góc nhìn xã hội học".
 
Thời gian: 9h00 - 11h30, ngày 26/01/2018
Địa điểm: Phòng HT2, Viện Xã hội học
Nhóm thuyết trình: TS. Nguyễn Thị Minh Phương, TS. Hoàng Văn Dũng, NCS. Nguyễn Như Trang, ThS. Khuất Diệu Linh
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ Viện Xã hội học đến đông đủ, đúng giờ!
 
Trường phòng QLKH & HTQT
 
Nguyễn Đức Chiện

    Not found...