Thông báo Seminar khoa học tháng 1/2018

11/01/2018

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;

 
Mở đầu cho chuỗi hoạt động hội thảo và seminar khoa học năm 2018, Phòng QLKH & HTQT tổ chức buổi semniar với chủ đề :"Trao đổi và xử lý định lượng cơ bản". 
 
Thời gian: 9h - 11h, ngày 12/01/2018 (Thứ sáu)
Địa điểm: Phòng HT2 - Viện Xã hội học
Người thuyết trình: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi
 
Xin trân trọng thông báo và đề nghị các cán bộ, đặc biệt là các nghiên cứu viên trẻ tham gia đầy đủ đúng giờ./.
 
TM. Phòng QLKH & HTQT
Nguyễn Thị Huyền Giang

    Not found...