Thông báo Seminar khoa học tháng 11

01/11/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học, 

Tiếp tục chuỗi Seminar khoa học nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu, Viện Xã hội học tổ chức buổi tọa đàm "trao đổi về phương pháp định lượng". Nội dung sẽ thảo luận những vấn đề thực tế khó khăn trong phân tích định lượng và sử dụng bộ số liệu của Hội đồng Dân số để phân tích.
 
Thời gian14h, ngày 3/11/2017 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng HT2, Viện Xã hội học
Người thuyết trình: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi
 
Xin trân trọng thông báo và đề nghị các cán bộ trẻ tham gia đầy đủ, đúng giờ./.
 
TM. Phòng QLKH &  HTQT
Nguyễn Thị Huyền Giang

    Not found...