Thông báo Seminar khoa học tháng 10

24/10/2017
Kính gửi: Toàn thể bộ Viện Xã hội học,
 

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ trẻ, Viện Xã hội học tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề: "Trao đổi về phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu thứ cấp". Nội dung buổi Seminar theo phương thức hỏi - đáp. Cán bộ trẻ đặt câu hỏi, người thuyết trình giải thích, chia sẻ kinh nghiệm.

 
Thời gian: 14h - 16h, ngày 27/10/2017 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng HT2, Viện Xã hội học
Người thuyết trình: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi
 
Xin trân trọng thông báo và đề nghị các cán bộ trẻ chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trong Seminar./.
 
TM. Phòng QLKH & HTQT
Nguyễn Thị Huyền Giang

    Not found...