Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: Giới trong phát triển kinh tế bền vững do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức

08/08/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;

 
Phòng QLKH & HTQT xin gửi thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia  với chủ đề: "Giới trong phát triển kinh tế bền vững" do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
 
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng xem thư mời viết bài trong File đính kèm và tại bảng tin Viện Xã hội học;
 
Xin trân trọng thông báo và cảm ơn./.
 
TM. Phòng QLKH & HTQT
Nguyễn Thị Huyền Giang.

    Not found...