Phòng QLKH & HTQT tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin di động thay thế bảng hỏi truyền thống trong khảo sát định lượng

02/06/2017

Kính gửi: Toàn thể các bộ Viện Xã hội học;

 
Nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cho các nghiên cứu viên trẻ, Phòng QLKH & HTQT tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề: "Ứng dụng công nghệ thông tin di động thay thế bảng hỏi truyền thống trong khảo sát định lượng"
 
Thời gian: 9h00 - 11h00, ngày 6/6/2017
Địa điểm: Phòng Hội thảo số 2, Viện Xã hội học
Người thuyết trình: TS. Nguyễn Đức Vinh
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ trong Viện, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ tham dự seminar đầy đủ và đúng giờ!

Phòng QLKH & HTQT

    Not found...