Thông báo Hội thảo khoa học

24/05/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học; 

 
Phòng QLKH & HTQT xin thông báo viết bài Hội thảo khoa học:
 
1. Hội thảo Quốc gia "Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam Bộ: Lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách" do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức.
 
2. Hội thảo Quốc tế "Tài chính cho đổi mới, khởi nghiệp và năng lượng tái tạo" do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kết hợp với Trường Kinh doanh Lincoln tổ chức.
 
Mọi thông tin chi tiết về 2 Hội thảo xin vui lòng xem thư mời viết bài ở bảng tin Viện Xã hội học.
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
 

Phòng QLKH & HTQT

    Not found...