Thư mời tham dự lớp tập huấn Viện nghiên cứu Gia đình và Giới

06/05/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học, 

 
Phòng QLKH & HTQT xin chuyển tiếp thông tin buổi tập huấn về "Phương pháp luận nghiên cứu chăm sóc từ khía cạnh so sánh"  do Viện NC Gia đình và Giới kết hợp với Đại học Manchester Metropolitan tổ chức. 
 
Thông tin chi tiết xem trong File đính kèm.
 
Trân trọng!

Phòng QLKH & HTQT

New other.............................

    Not found...