Thông báo Seminar khoa học ngày 20/4/2017

17/04/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học, 

 
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Lãnh đạo Viện Xã hội học về việc đón tiếp và làm việc với GS. Yokoyama Satoshi (Đại học Tohoku, Nhật Bản) để thực hiện hợp tác nghiên cứu so sánh về xã hội học nông thôn ở Việt Nam và Nhật Bản, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: "Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về xã hội học nông thôn ở Nhật Bản và dự kiến nghiên cứu xã hội học nông thôn ở Việt Nam".
 
Thời gian: 9h00 - 11h00, ngày 20/4/2017 (sáng thứ Năm),
Địa điểm: Phòng Hội thảo số 2, Viện Xã hội học;
Người thuyết trình: GS. Yokoyama Satoshi, Đại học Tohoku, Nhật Bản.
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật và tiếng Việt (có phiên dịch).
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ trong Viện tham dự seminar đầy đủ và đúng giờ!

 

Phòng QLKH & HTQT

New other.............................

    Not found...