Vũ Tiến Việt

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 10/07/1990

Quê quán: Bắc Ninh

Trình độ: Cao đẳng

 

Quá trình đào tạo:

     2011: Lập trình viên quốc tế Aprotrain - Aptech

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Quản trị Website

     Phụ trách công nghệ thông tin 

     Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

 

New other.............................