Nguyễn Như Trang

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 16/02/1975

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     1996: Cử nhân Xã hội học, Đại học Tổng hợp

     2001: Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên 

     Trung tâm Điều tra dư luận Xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2008

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Y tế - sức khỏe; Tư vấn xã hội

 

 

New other.............................