Bùi Quang Dũng

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 02/01/1952

Quê quán: Nam Định

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học

 

Quá trình đào tạo:

     1978: Cử nhân Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     1992: Tiến sĩ Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (cũ)

     1996: Tiến sĩ khoa học ngành Xã hội học, Viện Nghiên cứu Chính trị xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên cao cấp

     Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1978

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Xã hội học Nông thôn; Phương pháp luận và lý luận Xã hội học

 

 

New other.............................