Lê Thị Kim Dung

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 14/12/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Thông tin - Thư viện, Đại học Văn hóa Hà Nội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Thư viện viên

     Phòng Thông tin - Thư viện

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2009

 

New other.............................