Phạm Ngọc Tân

01/05/2015

 

 
Ngày sinh: 11/09/1981

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2004: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

     2011: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

     2015: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Phó Trưởng phòng 

     Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Nguồn nhân lực; Đào tạo nghề; Lao động; Việc làm và Thanh niên